خوش آمد می گویم به این اتفاق

 

سرشار عشقم. سرشار...

نیاز دارم کسی باشه که دوستش داشته باشم، که عشقی که درونمه رو به کسی بدم و کسی نیست.

همه اصرار دارن نباشن.

و من اصرار نمی کنم به کسی که باشه، که دوستش داشته باشم.

هرچند که نیاز دارم کسی باشه

که دوستش داشته باشم.

چون سرشار عشقم. سرشار...

/ 2 نظر / 23 بازدید
ایلیا

عاشقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

x

دور من یکی رو خط بکش ...[اوغ]