# زمستان

یعنی این قامت کمانی خوشتر است

  هرقدر دو تیغه‌ی قیچی بهم نزدیک‌تر می‌شدند، صدای آنچه داشت از من جدا می‌شد، بیشتر در گوشم می‌پیچید. - مبارکه! خندیدم. دمش ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید