آرزو می کنم برایت..

ایمان دارم که:

در وجود هر انسانی، درختی هست به نام آرزو. بر هر شاخه این درخت آرزویی روییده که روزی آنرا به ذهن آورده ایم.

میوه های درخت آرزو را اگر فراموششان کنیم پژمرده می شوند و نارس به زمین می افتند. اما اگر گاه گاهی به آرزوهایمان سر بزنیم و مراقبتشان کنیم، میوه ها می رسند و روزی چیدنی می شوند.

آرزو می کنم میوه های درخت آرزویت امسال چیدنی شوند.

/ 6 نظر / 23 بازدید
آلک

شیرین و آبدار...

ایلیا

چقدر داشتن آرزو خوبه..... آرزو میکنم که همیشه آرزو داشته باشی

رضا

دوست دارم دیوونه

آلک

حرف دهنت رو بفهم رضا ! خانواده رد می شه !!

آلک

شخصی کدومه !! برعکس. کاملا هم نقشیه !!

رضا

عشق زاییده تنهایی و تنهایی زاییده عشق !