چند روز مانده تا پایان

کم کم فکر میکنم اعتماد به نفس قدم برداشتن را هم دارم از دست میدهم.

اعتماد به نفس حرف زدن. نگاه کردن به خودم. و نگاه کردن در چشم دیگری.

دارم فکر میکنم باید برم کنجی و خلوت کنم.

باید کمی در خودم جا بیافتم شاید.

/ 0 نظر / 39 بازدید