قصه ماند

 

حواست هست که تمام قصه های من رنگ واقعیت می گیرد؟

حواست هست که از تمام پروانگی ِ بهشتی شده ی من فقط ترلان و باران واقعی نشدند؟

حواست نیست وگرنه می پرسیدی چرا؟

حواست نیست وگرنه می فهمیدی چرا؟

/ 7 نظر / 25 بازدید
ایلیا

فکر کنم این نوشته مخاطب شخصی داره... :)

x

تو از اونجا که دوره از منی که مونده تو بن بست به عشقی که هنوز زندست حواست نیست حواسم هست منم اونکه نفهمیده چرا با گریه همخونست به این خونه که پر قصه است حواست نیست حواسم هست عجیب و گنگه دنیامون با اینکه همه چی سادست داری دورتر میشی از من حواست نیست حواسم هست دیگه ردی از آغوشم رو گلهای لباست نیست به این پژمردگیها هم حواسم هست حواست نیست...[چشمک]

x

تو میخندی.حواست نیست من آروم میمیرم تو می رقصیو من عاشق شدن رو یاد می گیرم چه جذابی….چه گیرایی چه بی منطق به چشمات میشه عادت کردتوی دستای تو باید به سیگارم حسادت کرد منو پک میزنی آروم خرابم می کنی از سر رژ لب روی ته سیگار تن من زیر خاکستر منو پک میزنی آروم خرابم می کنی از سر رژ لب روی ته سیگار تن من زیر خاکسترتنم میلرزه و میری حواست نیست هوامو کام می گیری حواست نیست حواسم هست و میمیرم حواست نیست کنارت اوج می گیرم حواست نیست تنم میلرزه و میری حواست نیست هوامو کام می گیری حواست نیست حواسم هست و میمیرم حواست نیست کنارت اوج می گیرم حواست نیست حواست نیست……………. تو میخندی……..! حواست نیست…[نیشخند]

شازده کوچولو

[گل]سلام شازده کوچولوی عزیز من ... سلام [لبخند] سلام!!

x

سلام شازده کوچولوی عزیز من ... سلام سلام!!

آنا

خوشحالم شازده کوچولو که بعد سختی های زیاد به زندگی برگشتی وفکر کنم عاشق شدی من خواننده تقریبا خاموش وبتم