مسلمانان! مرا وقتی دلی بود...

سه روز تمام رفتم و منتظرش نشستم.

نیامد.

گریه کردم و نیامد.

صدایش زدم و ... نیامد.

سرم را بالا بردم و فریاد کشیدم:

خدایا! من روزِ زمین آمدنم را اشتباهی آمده ام یا مار قرارش را فراموش کرده است؟

 

و انعکاس فریادم دوبار به صورتم خورد...

/ 3 نظر / 25 بازدید
مسعودساس

سلام با مطلب: ((RQ 170 ای کز مَرغزاری رفت، رفت!!!)) به روزم. هر کجا مبارزه هست، ما آنجاییم. No Brake

آلک

وبلاگ قشنگی داری !! به من هم سر بزن !!