حس می کنم..

حس می کنم تو رو

تو هر شب خودم

ما عاشق همین

احساس تو شدم..

ای کاش این آهنگ را دوست داشتی.

اگر دوست داشتی، این آهنگ هم جزء خاطرات من از تو می شد.

...

/ 1 نظر / 24 بازدید
x

[اوه]