کلاغها هم عادت می کنند

وقتی گفت هشتاد سال عمر می‌کنی، مبهوت نگاهش کردم.

امکان نداشت. سقف من 45 سالگی بود.

همیشه وقتی به ایستگاه آخرین 23 سال می‌رسیدم، توی دلم دعا می‌کردم که ای کاش آخرین 23 سال بعد رو نبینم.

حالا...

با صبوری...

باید کلی 23 دیگه رو بشمرم.

و کلی عدد دیگه.

51 سال زمان زیادیه.

خیلی زیاد.

/ 1 نظر / 22 بازدید
x

شتر در خواب بیند پنبه دانه ... هر دانه ای هست خوشرنگ و زیبا !!!