ببین باز می بارد آرام برف...

 

اینهم دو تار نقره ای جدید ِ دیگر که جلوی سرم، سمت راست نشسته اند.

...

ترلان هم از زمستان گذشت تا به بهار رسید.

خوش آمدتان می گویم تارهای نقره ای!

ببارید...

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
محمد

گویی هزار سال است که می شناسمت . . .