حواسم هست همبازی!

- به نظرت کفش جیر با کیف ورنی خیلی ضایع ست؟ اما کفشه یه باریک پهلوش ورنی داره.

- خوبه که. آخه کفشه کنارش ورنی داره.

- آخه ورنی ش خیلی کمه. فکر کنم شلوار بیافته روش، نمی دونم همینطور موندم ور دارم کیف ورنی رو یا نه. ضایع نباشه.

- می گن که امسال ورنی مده.

- چه می دونم. می گم با کفش جیر ضایع نباشه. انقدر کفشا زاقارت بود امسال که کلی گشتم. همه ی کفشا ده سانت جلوشونه سی سانت پاشنه.

- ها! می گن ورنی و جیر مده.

-  بی خیال! ور می دارم همونو. مد هم نبود من مد می کنم.

- قربونت برم من. مبارکت باشه عزیزم.

کیف می کنم که دارد دنبال زندگی و بهانه هایش می دود. کیف می کنم که جای فحش دادن و بد و بیراه گفتن به آدم ها، دارد به مدل کفش ها فحش می دهد.

از خودم می پرسم چند سال است خرید عید نکرده ام؟ از خودم می پرسم چرا خرید عید نکرده ام؟ چرا خرید عید را دوست ندارم؟ برای اینکه یک سال پول نداشتیم خرید عید کنیم و من از اینکه بقیه بچه ها آن سال لباس عید داشتند و من نداشتم خجالت کشیدم؟ برای اینکه سال بعد لباسم کهنه بود و ادای نو بودنش را درآوردم؟ برای اینکه سالهای بعد دیگر حال و حوصله هفت سین و نو شدن را نداشتم؟

این ها بهانه است یا دلیل؟ دلیلی برای کنار گذاشتن زندگی وجود دارد؟

- از الان دارم جمع و جور می کنم تا وقتی راه بیفتیم. می دونم آخرم وقتی رفتم باز یه چیزی جا می ذارم.

- کجا می خوایید برید؟

- شیراز. فردای سال تحویل.

- آخی.. به سلامتی. گفته بودیا. خوش بگذره.

سال تحویل. چند سال است که تخم مرغ رنگ نکرده ام؟ سال قبل یک سین کم گذاشتم سر سفره، برای ساشا.

شیراز. اردیبهشت بود رفتم شیراز؟ تنها رفتم حافظیه. تنها رفتم به آن امامزاده ای که اسمش را یادم نیست. تنها راه رفتم. تنها به آدم ها نگاه کردم. به مرد گفته بودم می شود کتاب حافظش را چند لحظه امانت بگیرم. و فال گرفته بودم، تنها. و یادم نیست برای چه فال گرفته بودم. و یادم نیست کدام شعر حافظ آمده بود.

از اردیبهشت تا الان چقدر دنیا عوض شده. چقدر آدم های دور و برم عوض شده اند.

از اردیبهشت تا الان من سی ساله شده ام. سی سالگی ام را رد کرده ام. به سفری رفتم که برنگردم، اما برگشته ام. برگشته‌ام که زندگی کنم.

به کلاه سفید لبه بلندی که دیروز برای خودم خریده ام نگاه می کنم. من هم خرید عید کرده ام.

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
دریا

بسیار زیبا امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشین پر ازدلخوشی های ریز و درشت

x

جاودانه باد سایه دوستانی که شادی را علتند نه شریک و غم را شریکند نه دلیل ... سی سالگی و سال نویت مبارک بادا ...