تنهایی ام را با تو قسمت می کنم؛ سهم کمی نیست..

 

یک زن هنگامی سکوت می کند که دردهای نهفته در دلش بسیار عمیق است

و یا اینکه به مرد مقابلش آنقدر اعتماد ندارد که سخن دل با او بگوید .

/ 0 نظر / 21 بازدید